-50%
, ,

Tefsirü’n-Nesefi

Yazar / المؤلف:Ebu’l-Berekat Hafızüddin en-Nesefi
Yayınevi / الدار:Dar Tahkikal Kitab / Nursabah Yayınları
Ebat / القياس:17×24
Kapak / التجليد:Ciltli
Barkod / الباركود:9789933925208
Cilt sayisi / عدد المجلدات:3

 337,28  674,57

Tefsirü’n-Nesefi

Medâri̇kü’t-tenzîl Ve Hakāi̇ku’t-te’vîl Tefsiri:

Bir dirâyet tefsiri olan Medârikü’t-tenzîl’de hadislere, sahâbe ve tâbiîn görüşleriyle rivayet malzemesine de geniş ölçüde yer verilmiştir. Eserde görüşlerine sıkça atıfta bulunulan sahâbîlerin başında Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Mes‘ûd, tâbiîlerin başında ise Hasan-ı Basrî, Mücâhid b. Cebr ve Katâde b. Diâme gelmektedir. Nesefî, gerek Hz. Peygamber’e gerekse sahâbe ve tâbiîne nisbet ettiği rivayetlerle esbâb-ı nüzûle dair bilgileri senetsiz olarak aktarmış, bazı âyet ve sûrelerin faziletlerine dair zayıf, hatta mevzû rivayetlere de yer vermiştir.

Maruf YayineviMaruf Yayınevi
Tefsirü’n-Nesefi
Hakkımızda
2018 yılında “İlme Ulaşmanın Kolay Yolu” sloganıyla kurulan Maruf Yayınevi, kurulduğu günden bu yana kaliteli, hızlı ve ekonomik hizmet vermektedir. Genel olarak Türkçe ve Arapça İslamî eserler hususunda çalışmalar yapan yayınevinin, yayımlanmış 10’dan fazla eseri bulunmaktadır. Aynı zamanda binlerce Arapça eser, yayınevi tarafından Lübnan, Mısır ve Pakistan gibi ülkelerden yayınevi tarafından ithal edilmektedir. Tefsirü’n-Nesefi Tefsirü’n-Nesefi
Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına kurduğumuz www.marufyayinevi.com internet sitemiz, Türkçe ve Arapça binlerce eseri, hızlı ve güvenilir olarak okuyucuyla buluşturmaktadır. Müşterilerimiz, internet sitemizden, kredi kartı, havale ve kapıda ödeme yollarıyla güvenle alışveriş yapabilmektedirler.
Maruf Yayınevi, kendisine ulaşan ve yayın politikasına uygun olan kıymetli eserleri okuyucuyla buluşturmaktadır. Hulasatü’l-Beyan’dan Seçme Sûreler, Mektubat Tercümesi, İlim Yolunun Edepleri, Hadislerle Müslüman Hanımın Şahsiyeti Türkçe lisanında yayımladığımız kitaplardan bazılarıdır. Davu’l-Meali ala Manzumeti Bedi’l-Emali, Şuruhu’l-İzhar, Sarf Cümlesi (Emsile, Bina, Maksud, İzzi), Tebyinü’l-Hakaik Şerhu Kenzi’d-Dekaik, Mecmeu’l-Enhur ala Mülteka’l-Ebhur (Damad), Hulasatü’ş-Şuruh ve el-Fıkhu’l-Müyesser de şu ana kadar yayımladığımız eserlerimizden bazılarıdır.
Yayınevimiz, sahih İslam anlayışı olan ehlisünnet inancında yayımlar yapmaya dikkat etmekte, dini sahada bidat görüşleri ihtiva eden eserlerin basım ve yayımından uzak durmaktadır.
Gayemiz, öncelikli olarak insanların istifade edecekleri kaliteli eserlerin ülkemizde üretilmesini sağlamaktır. Yine alanında çok başarılı olarak yurtdışında yayımlanmış eserleri ekonomik bir şekilde ülkemizdeki ilim ehlinin istifadesine sunmak da asli gayelerimizdendir.
Ticaret hayatımızdaki iki temel esasımız, %100 müşteri memnuniyeti ve en iyi fiyat garantisidir.
Maruf Yayınevi
İlme Ulaşmanın Kolay Yolu
Remove term: Dar Tahkikal Kitab Dar Tahkikal KitabRemove term: Ebu’l-Berekat Hafızüddin en-Nesefi Ebu’l-Berekat Hafızüddin en-NesefiRemove term: Tefsir TefsirRemove term: Nursabah Yayınları Nursabah Yayınları
Sohbet Başlat
Merhaba,
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz.